Wiadomość

 

Sterownik uruchamia się z podstawowym oknem wyświetlając:

 

 

Do programowania mamy cztery przyciski:

 

 

Wejście w podstawowe MENU 1 do 8 następuję po naciśnięciu przycisku OK (lub Enter)
Następnie strzałki góra/dół wybieramy menu w którym chcemy zmienić parametr.
Parametr wybieramy przyciskiem OK (lub Enter) następnie strzałkami zmieniamy wartość parametru i zatwierdzamy przyciskiem OK (lub Enter). Po poprawnym wprowadzeniu wartości i zatwierdzeniu w menu chwilowo pokazuje nam się napis: ZAPISANO!

 

 

Wyświetlacz powraca do menu w którym wprowadzane były zmiany.
Powrót do menu początkowego wyświetlającego aktualny stan pracy następuje po przyciśnięciu przycisku ESC.

 

 

- - - - - - napedy.net.pl - WEBSYSTEM - tel.+48 (048) 383.01.44 - tel.601.747.565 - - - - - -