Wiadomość

 

- t1 - czas narostu (programowany czas w menu)

 

 

 - t2 - czas spadku wybiegiem (programowany czas w menu)

 

 

- t3 - czas hamowania dynamicznego (programowany parametrem siła hamowania w %)

 

 

- t4 - całkowity czas zatrzymania suma t2 i t3 czas uzależniony od bezwładności układu

 

 

- - - - - - napedy.net.pl - WEBSYSTEM - tel.+48 (048) 383.01.44 - tel.601.747.565 - - - - - -