Wiadomość

Prądnica obcowzbudna ma uzwojenie wzbudzenia zasilane prądem z obcego źródła, np. z baterii akumulatorów lub ze specjalnej prądnicy prądu stałego o niewielkiej mocy. Ponieważ obwód wzbudzenia jest niezależny od obwodu twornika, to przy zmianie obciążenia prądnicy natężenie prądu w obwodzie wzbudzenia będzie miało stałą wartość.

Jeżeli napięcie na zaciskach ma być stałe przy rosnącym obciążeniu prądnicy, to należy za pomocą opornika regulacyjnego odpowiednio zwiększać prąd wzbudzający.

Praca równoległa prądnic prądu stałego

Do zasilania urządzeń elektrycznych prądu stałego przy dużych obciążeniach bądź w celu uzyskania większej pewności pracy, stosuje się niekiedy nie jedną, lecz dwie lub więcej prądnic. W tym przypadku prądnice są przyłączane do wspólnych szyn zbiorczych.

Jeżeli jedna z prądnic GŁ pracuje i jest połączona z szynami zbiorczymi, to przyłączenie drugiej prądnicy dokonuje się po uprzednim wyregulowaniu SEM tej prądnicy do wartości równej napięciu na szynach zbiorczych U, to znaczy, że musi być spełniony warunek E2 = U.

Do regulowania napięcia prądnic służą oporniki regulacyjne, umieszczone w obwodach uzwojeń wzbudzenia. Napięcie na szynach zbiorczych i na zaciskach prądnic mierzy się za pomocą woltomierza, zaopatrzonego w przełącznik, który umożliwia połączenie woltomierza z odpowiednimi zaciskami prądnic bądź szynami zbiorczymi.

Amperomierze, umieszczone w obwodach tworników prądnic, wskazują wartość ich obciążenia. Jeżeli chcemy wyłączyć jedną z dwóch pracujących równolegle prądnic, to należy — regulując prąd wzbudzający — uzyskać całkowite odciążenie tej prądnicy, co nastąpi, gdy wskazania odpowiedniego amperomierza będą równe zeru. Wtedy można otworzyć wyłącznik odłączanej prądnicy.