Wiadomość

Nastawianie prędkości obrotowej przez zmianę napięcia twornika można przeprowadzać tylko w silniku obcowzbudnym, jako że przy tej metodzie utrzymuje się stałą wartość prądu wzbudzenia, co jest możliwe tylko wówczas, gdy obwód wzbudzenia jest zasilany z innego źródła napięcia niż obwód twornika.

Przez zmianę napięcia twornika można nawet przy znamionowym momencie obciążenia nastawiać prędkość obrotową od zera do wartości przekraczającej prędkość znamionową. W całym zakresie nastawianej prędkości obrotowej prąd twornika nie ulega zmianie i zależy tylko od momentu obciążenia. Przy nastawianiu prędkości obrotowej przez zmianę napięcia twornika przy stałym strumieniu otrzymuje się liniową charakterystykę regulacyjną. Liniowość charakterystyki regulacyjnej oraz niewystępowanie dodatkowych strat mocy w obwodzie twornika są zasadniczymi zaletami tej metody nastawiania prędkości obrotowej.

Nastawianie prędkości obrotowej przez zmianę napięcia twornika jest stosowane w maszynach małych i dużych mocy. Do zasilania obwodu twornika stosuje się obecnie półprzewodnikowe układy prostowników sterowanych zasilanych z sieci prądu przemiennego.

W silniku zasilanym obniżonym lub podwyższonym napięciem, przy stałym prądzie wzbudzenia, wzrostowi momentu obciążenia odpowiada malenie prędkości obrotowej od prędkości biegu jałowego narzuconej wartością napięcia przyłożonego do obwodu twornika .