Wiadomość

Silniki z uzwojeniem wzbudzenia połączonym równolegle do wirnika nazywamy bocznikowymi. Z uwagi na to, że uzwojenie wzbudzenia biegunów głównych w silnikach bocznikowych jest połączone równolegle z wirnikiem, strumień magnetyczny jest stały i nie zależy od prądu w wirniku. Dzięki temu moment rozruchowy nie jest tak duży jak w silnikach szeregowych, gdyż na zwiększenie jego ma wpływ jedynie wartość prądu rozruchowego w wirniku (przy stałym strumieniu magnetycznym).

Obroty silnika bocznikowego są prawie stałe, zmieniają się w nieznacznym tylko stopniu w granicach od 1 do 5% pod wpływem zmian w obciążeniu. Ponadto moment obrotowy w tych silnikach — na skutek działania stałego strumienia magnetycznego — zmienia się proporcjonalnie do natężenia prądu w wirniku.

Silniki bocznikowe ze względu na niski moment rozruchowy nie znaj dują zastosowania na żurawiach portowych.