Wiadomość

Na żurawiach przeładunkowych wyposażonych w silniki prądu stałego silnik wciągarki zostaje w odpowiedni sposób przełączony nastawnikiem i spełnia rolę hamulca pracując jako prądnica. Tę właściwość, o której wspominaliśmy, wykorzystuje się dla uzyskania momentu hamującego, a mianowicie: energia mechaniczna opadającego ciężaru napędza silnik, w którym wzbudza się siła elektromotoryczna, wskutek czego silnik staje się prądnicą. W zamkniętym obwodzie wirnika (najczęściej przez opór) przepływa prąd, przy czym energia mechaniczna opadającego ciężaru zostaje zamieniona na energię elektryczną, która z kolei zamienia się na ciepło w oporniku.

Intensywność hamowania regulowana jest opornikiem. Omawiany sposób hamowania może być stosowany również i w mechanizmach jazdy, np. w tramwajach i częściowo w kolejowej trakcji elektrycznej, gdzie energia rozpędzonego pociągu zamieniana jest na ciepło. Na żurawiach portowych do hamowania wciągarek stosuje się układ potencjometryczny, którego schemat ideowy pokazany jest na rysunku 50. Układ ten umożliwia czułą regulację prędkości opuszczania ciężarów.