Drukuj

 

 

 

Podłą…czenie programatora odbywa się™ za pomocą… przewodu dostarczanego z programatorem DCTDA1. Przewód zakoń„czony jest wtyczką typu Molex 6 pinową…. Gniazgo znajduje się™ w sterowniku jak na schemacie poglą…dowym poniżej.

 

 

Programowanie - informacje o kanał‚ach:

 

1. rampa rozruchowa zakres regulacji 0,5 do 4 s
2. rampa hamowania zakres regulacji 0,5 do 4 s
3. max prśdkoć‡ obroty w prawo - zakres 50 - 100 %
4. max prę™dkoś‡ obroty w lewo - zakres 50 - 100 %
5. wolny
6. wolny
7. druga rampa rozruchowa zakres regulacji 0,5 do 4s
8. druga rampa hamowania zakres regulacji 0,5 do 4s
9. wolny

 

 

- - - - - - napedy.net.pl - WEBSYSTEM - tel.+48 (048) 383.01.44 - tel.601.747.565 - - - - - -